Kancelaria zapewnia pomoc prawną Klientom na etapie postępowania egzekucyjnego, po uprawomocnieniu się wyroku lub nakazu zapłaty. Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników.

  • sporządzamy wnioski egzekucyjne we wszelkich sprawach podlegających egzekucji
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed komornikami
  • sporządzamy wnioski o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  • sporządzamy pozwy przeciwegzekucyjne
  • prowadzimy postępowania upadłościowe
  • przeprowadzamy postępowania o upadłość konsumencką