Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Zapewniamy Klientom pomoc prawną w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno-skarbowe oraz wykroczenia. Reagujemy w sprawach pilnych – dlatego też kontakt telefoniczny z kancelarią możliwy jest także w godzinach wieczornych oraz w weekendy.

Kancelaria zapewnia wsparcie Klientom na każdym etapie postępowania:

  • zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie – naszym Klientom zapewniamy natychmiastową reakcję w sytuacjach nagłych oraz stały kontakt z bliskimi osób zatrzymanych
  • postępowanie przygotowawcze – reprezentujemy  Klientów w trakcie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez Policję, Prokuraturę lub inne organy
  • postępowanie sądowe – reprezentujemy Klientów przed sądem I oraz II instancji oraz Sądem Najwyższym
  • postępowanie wykonawcze – sporządzamy wnioski o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w karze, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  • występujemy zarówno w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak i pełnomocników pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
  • zapewniamy wparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem, współpracujemy z doświadczonym psychologiem