Kancelaria prowadzi obsługę prawną dużych i małych firm, zapewniając swoim Klientom bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. Ramach świadczonych usług kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne;
  • stała obsługa prawna firm;
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami administracji
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • prowadzenie negocjacji
  • udział w posiedzeniach organów spółek
  • rejestrację spółek, podział spółek, przekształcanie się spółek, likwidowanie spółek
  • windykację należności

W przypadku podpisania umowy na stałą obsługę prawną firm zapewniamy indywidualnie ustalone, korzystne warunki finansowe.