Prawo pracy

Prawo Pracy Warszawa

Kancelaria pomaga rozwiązać spory pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Dbamy o to, aby spory zostały rozwiązane możliwie na etapie pozasądowym. Aby zapobiegać sporom, w zakresie usług proponujemy przygotowywanie i opiniowanie dokumentów, aby zapewnić pracodawcom i pracownikom wysoki poziom bezpieczeństwa.

  • reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach z zakresu prawa pracy
  • udzielamy porad prawnych dotyczących nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenia umów o pracę, rozwiązania stosunku pracy
  • sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy poufności, wypowiedzenia umowy o pracę
  • zapewniamy wsparcie pracownikom poddanym mobbingowi i dyskryminacji
  • bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
  • reprezentujemy pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych w sprawach powstałych na tle stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych
  • przygotowujemy akty wewnętrzne zakładu pracy, takie jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, regulaminy zakładowego funduszy świadczeń socjalnych

Sprawdź nasz zakres usług