Postępowanie przygotowawcze

Pierwszy etap postępowania karnego stanowi postępowanie przygotowawcze. Jego celem jest zebranie jak najwięcej informacji i dowodów, które pozwolą ustalić, czy popełniony czyn nosi znamiona przestępstwa oraz jakie były jego okoliczności, a także pomogą w sporządzeniu aktu oskarżenia. Dlatego już na tym etapie warto skorzystać z pomocy adwokata. Każdemu zatrzymanemu przysługuje prawo do niezwłocznego kontaktu z prawnikiem (podstawa prawna – Kodeks postępowania karnego).

Kancelaria prawna w tym zakresie zapewnia wsparcie w postaci reprezentowania Klienta podczas śledztw oraz dochodzeń prowadzonych przez prokuraturę czy też policję (w niektórych przypadkach postępowanie przygotowawcze może być prowadzone przez inne organy jak na przykład ABW czy też Straż Graniczną). Na tym etapie adwokat niejako kontroluje poczynania organów pod kątem ewentualnych uchybień mogących stanowić podstawę do złożenia zażalenia. Należy pamiętać, że na tym osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie, jest osobą podejrzaną, a nie oskarżoną.