Testamenty

Działem prawa cywilnego regulującym kwestie przejścia praw i obowiązków po osobie zmarłej jest prawo spadkowe. Na tym tle powstaje wiele wątpliwości, a także sporów, które często swój finał mają na sali sądowej. By uniknąć takich sytuacji, warto sporządzić testament w sposób, którego rzetelność i wiarygodność nie będzie budziła wątpliwości.

Kodeks cywilny przyjmuje trzy formy sporządzenia aktu ostatniej woli, tj. testament notarialny, własnoręczny bądź też ustny. By były one uznane za ważne, muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami określonymi przez Kodeks cywilny. W tym zakresie oferujemy naszym klientom pomoc przy sporządzeniu testamentu (kancelaria współpracuje z notariuszami). Zajmujemy się również innymi sprawami regulowanymi przez prawo spadkowe, jak na przykład sprawy o unieważnienie testamentu – także notarialnego. Adwokat świadczy wsparcie zarówno w formie porady, pomocy przy sporządzeniu testamentu, jak i reprezentowania w sprawach o unieważnienie testamentu.