Negocjacje

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości zagadnień prawnych oraz ekonomicznych. Nie bez znaczenia jest również umiejętność prowadzenia negocjacji. W tym zakresie nasza kancelaria adwokacka zapewnia wsparcie prawne zarówno w przygotowaniu klienta do rozmów, jak i poprzez reprezentowanie jego interesów w negocjacjach. Mogą one dotyczyć zarówno warunków umów, kontraktów, jak i sytuacji spornych związanych z prowadzoną działalnością.

Strategia negocjacji dopasowana jest do konkretnego przypadku. Jej opracowanie poprzedzone jest konsultacją, w trakcie której adwokat zapozna się ze sprawą oraz oczekiwaniami klienta. Sprawy te mogą dotyczyć między innymi:

  • warunków kontraktów i umów handlowych na etapie ich tworzenia,
  • sporów powstałych na gruncie stosowania podpisanych umów,
  • rozmów z dłużnikiem celem polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Niezależnie od przedmiotu sporu, adwokat dąży do osiągnięcia konsensusu zgodnego zarówno z obowiązującymi regulacjami prawnymi, jak i oczekiwaniami klienta.