Rejestracja spółki

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z licznymi obowiązkami. Rodzaj i zakres wymaganych prawem czynności zależy od wybranej formy działalności (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, cywilna, komandytowa czy też partnerska). Nasza kancelaria pomoże klientom w przejściu drogi do zarejestrowania spółki.

Należy zaznaczyć, że rejestracja spółki nie ogranicza się tylko do wypełnienia wniosku i złożenia go do sądu. Wymagane jest również dołączenie przygotowanej wcześniej dokumentacji, m.in. statutu/umowy spółki, notarialnego poświadczenia wzorów podpisów członków zarządu i więcej. Konieczne jest również zgłoszenie płatnika składek do ZUS, złożenie wniosku o nadanie numeru NIP i REGON.

Procedury różnią się w zależności od rodzaju zakładanej spółki. Adwokat pomoże w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z założeniem, jak i prowadzeniem działalności gospodarczej. Klienci mogą liczyć na wsparcie prawne w formie konsultacji, jak i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji wraz z wymaganymi załącznikami.