Sprawy o władzę rodzicielską

Z mocy prawa władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i oznacza zarówno prawa, jak i obowiązki wobec dzieci minimum do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Istnieją jednak sytuacje, kiedy władza ta może zostać przez sąd odebrana, zawieszona bądź ograniczona. Ma to miejsce, gdy rodzice nadużywają lub też w rażący sposób zaniedbują obowiązki wobec dzieci, a także gdy z powodu trwałych przeszkód nie mogą sprawować władzy rodzicielskiej.

W tym zakresie warszawska kancelaria adwokacka świadczy usługi w formie porady prawnej, jak i reprezentowania interesów klienta podczas postępowania sądowego. Sporządzamy również wnioski (o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie, zawieszenie czy też przywrócenie) oraz pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Klienci naszej kancelarii mogą liczyć na wsparcie adwokata w zgromadzeniu odpowiednich materiałów dowodowych przydatnych podczas postępowania sądowego. Podejmujemy się również prowadzenia spraw o przywrócenie praw rodzicielskich.