Prawo administracyjne

Pomagamy Klientom we wszelkich sprawach urzędowych. Przygotowujemy niezbędne dokumenty oraz przeprowadzamy postępowania administracyjne m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, w sprawach z zakresu obywateli i cudzoziemców, prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, aktów stanu cywilnego oraz wszelkich innych sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

  • reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzamy wnioski i odwołania w postępowaniu administracyjnym
  • bierzemy udział w rozprawach administracyjnych
  • sporządzamy i wnosimy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • występujemy o wydawanie zaświadczeń, koncesji, zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej