Uzyskanie zachowku

Członkowie najbliższej rodziny, nawet jeśli zostali pominięci w testamencie, mają prawo do ubiegania się o zachowek. Prawo to nie stanowi jednak podstawy do roszczenia o wydanie jakiegokolwiek przedmiotu wchodzącego w skład spadku. Zachowek stanowi bowiem określony kwotowo ułamek wartości udziału spadkowego, z jakim mielibyśmy do czynienia w przypadku dziedziczenia ustawowego. Zazwyczaj jest to połowa wartości udziału spadkowego, choć w określonych sytuacjach może wynosić nawet 2/3 wartości udziału spadkowego (np. w przypadku trwałej niezdolności do pracy czy też osób małoletnich).

Osobami uprawnionymi do zachowku są dzieci, wnuki i prawnuki, a także małżonek. Należy jednak pamiętać, że z tego prawa nie mogą skorzystać osoby, które zostały przez spadkodawcę wydziedziczone w testamencie.

W tym zakresie kancelaria pomaga klientom w uzyskaniu zachowku, oferując wsparcie prawne zarówno w formie porady, jak i pomocy przy sporządzeniu odpowiednich dokumentów, a także reprezentowania w postępowaniu sądowym.