Sporządzanie i opiniowanie umów

Nieznajomość przepisów oraz skomplikowanej terminologii prawnej może skutkować podpisaniem niekorzystnej dla danej działalności umowy. Dotyczy to zarówno umów z pracownikami, jak i partnerami biznesowymi czy też dostawcami usług. W tym zakresie kancelaria świadczy szeroki zakres usług od doradztwa po sporządzanie i opiniowanie umów, a także udział w negocjacjach handlowych.

Należy pamiętać, że korzystna umowa to taka, która nie zawiera klauzul abuzywnych oraz skonstruowana jest w zrozumiały sposób. Ważne również, by jej zapisy nie dawały możliwości dowolnej interpretacji w sytuacjach spornych i były zgodne z aktualnymi regulacjami prawnymi, a także korzystne dla klienta pod kątem ekonomicznym.

Adwokat służy pomocą przy analizie gotowych umów i interpretacji ich zapisów, jak i przy sporządzaniu nowych umów. W imieniu klienta może również wziąć udział w negocjacjach warunków kontraktów handlowych. W sytuacjach spornych kancelaria świadczy także wsparcie podczas egzekwowania wykonania umów handlowych.