Alimenty

Alimenty Adwokat Warszawa

Zapewniamy wsparcie adwokata w sprawach o alimenty. Mogą one być przeprowadzane w ramach postępowania rozwodowego bądź też oddzielnie (ma to miejsce zazwyczaj w przypadku związków partnerskich). Dotyczą one nie tylko ustalenia obowiązku alimentacyjnego, ale też wysokości świadczeń, ich podwyższenia lub obniżenia bądź też wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Należy pamiętać, że obowiązek zapewnienia środków utrzymania dziecku, które jeszcze nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ciąży na każdym rodzicu. Nie ma jednak żadnych oficjalnych wytycznych co do wysokości alimentów – kwota ta uzależniona jest od usprawiedliwionych i udokumentowanych potrzeb dziecka, także możliwości zarobkowych oraz ogólnej sytuacji finansowej rodzica.

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie zapewnia wsparcie zarówno w formie porady prawnej, pomocy przy sporządzeniu pozwu oraz zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, jak i reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym czy też podczas negocjacji pomiędzy stronami.

Sprawdź nasz zakres usług