Prawo karne

Adwokat Prawo Karne Warszawa

W zakres usług świadczonych przez naszą kancelarię adwokacką wchodzi pomoc prawna w sprawach karnych. Zapewniamy Klientom wsparcie w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno-skarbowe oraz wykroczenia regulowanych przez prawo karne wykonawcze, procesowe oraz materialne. Reagujemy w sprawach pilnych – dlatego też kontakt telefoniczny z kancelarią możliwy jest także w godzinach wieczornych oraz w weekendy.

Kancelaria zapewnia Klientom pomoc prawną na każdym etapie postępowania:

  • zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie – naszym Klientom zapewniamy natychmiastową reakcję w sytuacjach nagłych oraz stały kontakt z bliskimi osób zatrzymanych
  • postępowanie przygotowawcze – reprezentujemy Klientów w trakcie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez Policję, Prokuraturę lub inne organy
  • postępowanie sądowe – reprezentujemy Klientów przed sądem I oraz II instancji oraz Sądem Najwyższym
  • postępowanie wykonawcze – sporządzamy wnioski o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w jej odbywaniu bądź też o odbywanie jej w systemie dozoru elektronicznego, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty zasądzonego wyroku
  • występujemy zarówno w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak i pełnomocników pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
  • zapewniamy wparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem, współpracujemy z doświadczonym psychologiem.

Sprawdź nasz zakres usług