Obrona podejrzanych i oskarżonych

Kancelaria służy wsparciem prawnym na każdym etapie postępowania karnego. Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (obrona podejrzanych), jak i sądowego (obrona oskarżonych) każdej osobie przysługuje prawo do skorzystania z pomocy adwokata (zapewnia to Konstytucja RP).

Pomoc adwokata w zakresie obrony podejrzanych i oskarżonych polega przede wszystkim na:

  • przeanalizowaniu stanu prawnego sprawy i opracowaniu strategii procesowej,
  • bieżącym informowaniu klienta o stanie sprawy,
  • wnioskowaniu o zmianę bądź uchylenie środka zapobiegawczego,
  • regularnych odwiedzinach (celem konsultacji) podejrzanych, wobec których zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci aresztu,
  • sporządzaniu wniosków dowodowych i składaniu ich w imieniu klienta,
  • sporządzaniu pism procesowych,
  • przygotowaniu oskarżonego do składania wyjaśnień oraz udziału w procesie sądowym,
  • uczestniczeniu w procesie,
  • składaniu odwołań,
  • reprezentowaniu interesów klienta zarówno przed sądem, jak i innymi organami, a także podczas mediacji i negocjacji.