Postępowanie wykonawcze

Po etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego przychodzi kolej na postępowanie wykonawcze. Ma ono na celu wykonanie orzeczonej przez sąd kary. Na tym etapie oskarżony staje się skazanym. Osoba skazana może i na tym etapie skorzystać z pomocy adwokata oraz szeregu możliwości łagodzących odbywanie zasądzonej kary (prawo to gwarantuje Kodeks Karny Wykonawczy).

Na tym etapie kancelaria adwokacka świadczy pomoc w zakresie sporządzania wniosków oraz skarg wraz z uzasadnieniem, a także reprezentowania interesów osób skazanych przed odpowiednimi organami. W ściśle określonych przepisami przypadkach skazanemu przysługuje bowiem prawo do:

  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • orzeczenia kary zastępczej,
  • udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • warunkowego zawieszenia wykonania kary,
  • warunkowego, przedterminowego zwolnienia,
  • odroczenia płatności kary grzywny,
  • rozłożenia grzywny na raty,
  • umorzenia grzywny,
  • odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • ułaskawienia.