Prawo cywilne

Prawo Cywilne Adwokat Warszawa

Kancelaria adwokacka świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Adwokat pomoże uzyskać odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych bądź z tytułu wypadku, ale nie tylko. Mogą nam Państwo powierzyć również sprawy spadkowe.

Odszkodowania – zakres usług

 • zajmujemy się prowadzeniem spraw odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniach sądowych,
 • występujemy z roszczeniami z tytułu odszkodowania obejmującego koszty utraty lub uszkodzenia mienia, leczenia, rehabilitacji,
 • podejmujemy kroki, aby uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanego wypadku lub utraty osoby najbliższej,
 • występujemy o rentę na zwiększone wydatki, z tytułu utraconych dochodów lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

Spadki – zakres usług

 • prowadzimy sprawy spadkowe (o jego nabycie z ustawy bądź na mocy testamentu, dział oraz odrzucenie),
 • pomagamy w uzyskaniu zachowku,
 • pomagamy w uzyskaniu zachowku;
 • udzielamy wsparcia prawnego Klientom, którzy chcą sporządzić testament (adwokaci współpracują z notariuszami),
 • prowadzimy sprawy o unieważnienie testamentu notarialnego,
 • pomagamy Klientom rozwiązać problemy w związku z długami spadkowymi.

Naruszenie dóbr osobistych – zakres usług

Dobra osobiste takie jak zdrowie, wolność, dobra sława, swoboda sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość i wiele innych – podlegają ochronie prawnej. W dobie powszechnego Internetu coraz częściej dochodzi do naruszania dóbr osobistych poprzez np. publikowanie zniesławiających treści czy prywatnej korespondencji. W tym zakresie kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o naruszenie dóbr osobistych takich jak:/span>

 • pomówienie w Internecie,
 • działanie na szkodę dobrego imienia Klienta,
 • naruszenie wizerunku, tajemnicy korespondencji, prawa do prywatności, prawa do spokoju.

Występujemy z roszczeniami o zaniechanie bezprawnego działania, usunięcia skutków naruszeń, zapłaty zadośćuczynienia, opublikowanie przeprosin.

Sprawdź nasz zakres usług