Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria adwokacka z Warszawy, świadczy wsparcie z zakresu wielu gałęzi prawa, w których skład wchodzi m.in. prawo upadłościowe i naprawcze oraz egzekucyjne, pozwalające na ochronę interesów wierzycieli.

Kancelaria zapewnia pomoc Klientom na etapie postępowania egzekucyjnego, po uprawomocnieniu się wyroku lub nakazu zapłaty. Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i osób zadłużonych, m.in. w sprawach o zawieszenie lub wstrzymanie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika.

W ramach świadczonego wsparcia:

  • sporządzamy dokumentację we wszelkich sprawach związanych z odzyskiwaniem należności,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed komornikami,
  • sporządzamy wnioski o zawieszenie lub wstrzymanie postępowania komorniczego,
  • sporządzamy pozwy,
  • prowadzimy postępowania upadłościowe,
  • przeprowadzamy postępowania o upadłość konsumencką.