Separacja

Całkowity rozkład pożycia stanowi przesłankę do rozwiązania związku małżeńskiego. Dla małżonków, którzy w takiej sytuacji nie chcą zdecydować się na ostateczny krok, jakim jest rozwód, prawo rodzinne przewiduje instytucję separacji. Jej orzeczenie niesie za sobą podobne skutki jak rozwód. Jedyną różnicą jest brak możliwości wejścia w nowy związek małżeński oraz to, że jest ona odwracalna.

By sąd mógł orzec separację, konieczne jest złożenie wniosku przez małżonków. Jeśli stanowisko obu stron jest zgodne, postępowanie sądowe nie będzie długie i skomplikowane. Inaczej sprawa wygląda w przypadku braku zgody jednego z małżonków na separację. Wówczas należy liczyć się z dłuższym procesem. Tak jak w przypadku rozwodu, sąd nie orzeknie separacji, jeśli wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci.

W sprawach o separację kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc prawną w formie:

  • doradztwa prawnego,
  • pomocy przy sporządzeniu pozwu,
  • reprezentowania interesów klienta w postępowaniu sądowym.