Sprawy o kontakty z dziećmi

Kontakty z dzieckiem – Adwokat

Kodeks rodzinny i opiekuńczy gwarantuje obojgu rodzicom prawo do kontaktów z dzieckiem. Prawo to przysługuje także rodzicom, których władza rodzicielska została ograniczona, zawieszona bądź odebrana. Zdarza się, że rodzice nie potrafią dojść do porozumienia co do sposobu oraz częstotliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem. W takiej sytuacji decyzję podejmuje sąd, kierując się przede wszystkim dobrem małoletniego.

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o odwiedziny dzieci. Podejmujemy się zarówno prowadzenia spraw, gdzie stronami są rodzice, jak i pomiędzy rodzicami a opiekunem prawnym bądź rodziną zastępczą. W tym zakresie oferujemy:

• porady prawne,
• reprezentowanie interesów klienta w przedsądowych mediacjach,
• sporządzanie odpowiednich pism i wniosków,
• pomoc przy zgromadzeniu dokumentacji udowadniającej aktywne uczestnictwo rodzica w życiu dziecka,
• reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu sądowym,
• wsparcie w zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.

Sprawdź nasz zakres usług