Kancelaria świadczy na rzecz podmiotów gospodarczych stałą obsługę prawną. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia adwokata nie tylko przy konkretnych, pojedynczych sprawach, ale też przy każdej sprawie związanej z bieżącą działalnością (m.in. z zakresu prawa gospodarczego, pracy, spółek, administracyjnego, cywilnego). Stała obsługa prawna to usługa, na którą składa się między innymi:

  • bieżące doradztwo,
  • pomoc przy zarejestrowaniu spółki (oraz jej podziale, przekształceniu i likwidowaniu),
  • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz kontraktów,
  • monitorowanie należności,
  • prowadzenie windykacji należności,
  • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi,
  • rozwiązywanie sporów na linii pracodawca – pracownik,
  • sporządzanie dokumentacji na potrzeby bieżącej działalności,
  • reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu sądowym związanym z prowadzoną działalnością,
  • udział w negocjacjach biznesowych.

Zakres czynności każdorazowo ustalany jest na początku współpracy z kancelarią.