Stała obsługa prawna

Kancelaria świadczy na rzecz podmiotów gospodarczych stałą obsługę prawną. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia adwokata nie tylko przy konkretnych, pojedynczych sprawach, ale też przy każdej sprawie związanej z bieżącą działalnością (m.in. z zakresu prawa gospodarczego, pracy, spółek, administracyjnego, cywilnego). Stała obsługa prawna to usługa, na którą składa się między innymi:

  • bieżące doradztwo,
  • pomoc przy zarejestrowaniu spółki (oraz jej podziale, przekształceniu i likwidowaniu),
  • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz kontraktów,
  • monitorowanie należności,
  • prowadzenie windykacji należności,
  • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi,
  • rozwiązywanie sporów na linii pracodawca – pracownik,
  • sporządzanie dokumentacji na potrzeby bieżącej działalności,
  • reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu sądowym związanym z prowadzoną działalnością,
  • udział w negocjacjach biznesowych.

Zakres czynności każdorazowo ustalany jest na początku współpracy z kancelarią.