Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Są to m.in.:

Odszkodowania

 • zajmujemy się prowadzeniem spraw odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniach sądowych
 • występujemy z roszczeniami z tytułu odszkodowania obejmującego koszty utraty lub uszkodzenia mienia, leczenia, rehabilitacji
 • podejmujemy kroki, aby uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanego wypadku lub utraty osoby najbliższej
 • występujemy o rentę na zwiększone wydatki, z tytułu utraconych dochodów lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość

Spadki

 • prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub testamentu;
 • przeprowadzamy dział spadku;
 • pomagamy w uzyskaniu zachowku;
 • udzielamy wsparcia prawnego Klientom, którzy chcą sporządzić testament, współpracujemy z wykwalifikowanymi notariuszami;
 • prowadzimy sprawy z zakresu przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 • prowadzimy sprawy związane z wykonaniem zapisu lub polecenia;
 • prowadzimy sprawy o unieważnienie testamentu notarialnego;
 • pomagamy Klientom rozwiązać problemy w związku z długami spadkowymi

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste takie jak zdrowie, wolność, dobra sława, swoboda sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość i wiele innych – podlegają ochronie prawnej. W dobie powszechnego Internetu coraz częściej dochodzi do naruszania dóbr osobistych poprzez np. publikowanie zniesławiających treści czy prywatnej korespondencji. Kancelaria ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o naruszenie dóbr osobistych, takich jak:

 • pomówienie w Internecie
 • działanie na szkodę dobrego imienia Klienta
 • naruszenie wizerunku
 • naruszenie tajemnicy korespondencji
 • naruszenie prawa do prywatności
 • naruszenie prawa do spokoju

Występujemy z roszczeniami o zaniechanie bezprawnego działania, usunięcia skutków naruszeń, zapłaty zadośćuczynienia, opublikowanie przeprosin.