Po etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego przychodzi kolej na postępowanie wykonawcze. Ma ono na celu wykonanie orzeczonej przez sąd kary. Na tym etapie oskarżony staje się skazanym. Osoba skazana może i na tym etapie skorzystać z pomocy adwokata oraz szeregu możliwości łagodzących odbywanie zasądzonej kary (prawo to gwarantuje Kodeks Karny Wykonawczy).

Na tym etapie kancelaria adwokacka świadczy pomoc w zakresie sporządzania wniosków oraz skarg wraz z uzasadnieniem, a także reprezentowania interesów osób skazanych przed odpowiednimi organami. W ściśle określonych przepisami przypadkach skazanemu przysługuje bowiem prawo do:

  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • orzeczenia kary zastępczej,
  • udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • warunkowego zawieszenia wykonania kary,
  • warunkowego, przedterminowego zwolnienia,
  • odroczenia płatności kary grzywny,
  • rozłożenia grzywny na raty,
  • umorzenia grzywny,
  • odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • ułaskawienia.