Działanie na szkodę dobrego imienia

Prawo cywilne przewiduje konsekwencje wobec osób podejmujących działania na szkodę dobrego imienia zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Zarówno wizerunek, jak i dobre imię podlegają bowiem ochronie cywilnoprawnej.

Naruszeniem dóbr osobistych jest chociażby rozpowszechnianie nierzetelnych informacji np. opublikowanie artykułu prasowego przedstawiającego nieprawdziwe informacje na nasz temat. Osoba, której dobre imię zostało naruszone w wyniku działań osoby trzeciej, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Kodeks cywilny przewiduje w takiej sytuacji roszczenia w formie zadośćuczynienia pieniężnego lub świadczenia na cel społeczny.

W sprawach o naruszenie dóbr osobistych klienta kancelaria zapewnia wsparcie prawne w firmie w zakresie doradztwa, pomocy przy zebraniu dowodów, prowadzeniu negocjacji, także sporządzenia pozwów zarówno o zaniechanie szkodliwych działań, jak i o usunięcie ich skutków. Adwokat reprezentuje klienta zarówno na etapie przedsądowych negocjacji, jak i w postępowaniu sądowym.