Roszczenia z tytułu odszkodowania

Klientom naszej kancelarii adwokackiej zapewniamy wsparcie prawne przy dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowania. Prawo takie przysługuje osobom poszkodowanym nie tylko w wypadku komunikacyjnym, ale też w wyniku wypadku przy pracy czy też błędów w sztuce lekarskiej.

Pod pojęciem odszkodowania rozumiemy świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej od podmiotu, który tę krzywdę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność (np. zakład ubezpieczeniowy) . Środki te mają charakter rekompensaty finansowej zarówno za poniesione straty, jak i korzyści utracone.

W tym zakresie adwokat oferuje pomoc w formie:

• porady prawnej,
• sporządzenia oraz skierowania do odpowiedniego podmiotu wniosku o wypłatę roszczenia finansowego,
• reprezentowania interesu klienta z negocjacjach,
• reprezentowania klienta z postępowaniu sądowym.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań, prawnik dokonuje analizy sprawy, a także ocenia zasadność roszczeń. Wnioskowana kwota powinna być bowiem adekwatna do rozmiaru wyrządzonej szkody i stanowić jej wyrównanie.