Sprawy o renty

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy czy też na skutek błędu w sztuce lekarskiej mają prawo do dochodzenia odszkodowania nie tylko w formie świadczenia jednorazowego, ale też okresowego (renta wypłacana zazwyczaj raz w miesiącu).

Komu przysługuje renta?

Jeśli w wyniku wypadku bądź błędu lekarskiego poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub też rozstroju ciała, wówczas może wystąpić z żądaniem renty. Żądanie takie w postaci pozwu powinno zostać skierowane do sądu za powstałą szkodę (np. do sprawcy wypadku komunikacyjnego). Należy również pamiętać o uzasadnieniu żądania – by uzyskać prawo do renty, należy wykazać, że w wyniku zdarzenia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego, utracił on zdolność do pracy zarobkowej bądź też utracił potencjalne korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do szkody.

Jak ustalić wysokość renty?

Wysokość roszczenia musi być adekwatna do powstałej szkody. Przy wyliczaniu renty bierze się pod uwagę średnie zarobki poszkodowanego sprzed wypadku oraz te, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do wypadku. To na poszkodowanym ciąży obowiązek uzasadnienia jego roszczenia.

Kancelaria adwokacka pomoże w sporządzeniu pozwu wraz z uzasadnieniem. Adwokat zapewnia również reprezentację interesów klienta zarówno przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu sądowym.