Zadośćuczynienie

W przypadku doznania szkody niemajątkowej osobie poszkodowanej przysługuje prawo do szczególnego rodzaju odszkodowania, jakim jest zadośćuczynienie. Przesłanki do jego uzyskania znajdziemy w kodeksie cywilnym, który jasno wskazuje, że o taką formę rekompensaty mogą ubiegać się osoby, które na skutek wypadku czy też błędu lekarskiego doznały uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. Rekompensaty szkody mogą domagać się również osoby pozbawione wolności oraz ofiary gwałtu.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, które ma wyrównać szkody o charakterze niematerialnym. Są to cierpienia zarówno fizyczne, jak i psychiczne związane z doznaną krzywdą, uszczerbkiem na zdrowiu, oszpeceniem ciała, ograniczeniami związanymi z koniecznością leczenia, koniecznością zrezygnowania z dotychczasowego trybu życia np. uprawiania sportu.

W tym zakresie adwokat służy wsparciem przy określeniu wysokości zadośćuczynienia, a także sporządzeniu odpowiedniego pozwu do sądu oraz przygotowaniu wymaganej dokumentacji i uzasadnienia. Reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniu zarówno przedsądowym, jak i sądowym.